Prekių grąžinimas

Visas prekes galima grąžinti per 14 dienų nuo apmokėjimo, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais reglamentuota tvarka.

Grąžinamos prekės turi būti:

  • nepraradusios prekinės išvaizdos;
  • nesugadintos;
  • nepanaudotos;
  • nenuplėštomis etiketėmis;
  • nekokybiškos, neatitinkančios nurodytai informacijai ant etiketės;
  • su prekių įsigijimą patvirtinančiais dokumentais;

Prekės negali būti grąžinamos, jeigu jos buvo sugadintos netinkamai saugojant.

Prieš grąžinant prekes, būtina gauti prekių grąžinimo patvirtinimą.

Gavus prekių grąžinimo patvirtinimą, prekes galima:

  • siųsti: V. Maciuleviciaus g. 51, LT-04310, Vilniaus m.;
  • iš anksto susitarus, pristatyti prekes patiems į mūsų biurą V. Maciuleviciaus g. 51, LT-04310, Vilniaus m.;

Su prekių grąžinimu susijusias išlaidas sumoka pirkėjas.

Pinigus už grąžintas prekes, jeigu jos atitinka ankščiau išvardintus reikalavimus, pervesime į nurodyto banko sąskaitą per tris darbo dienas nuo prekių gavimo.

DAIKTŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLĖS

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450